Empirični del

Razlogov za morebitno izumrtje človeštva je veliko. Na nekatere kot so padci meteoritov ali izbruhi vulkanov ljudje ne moremo vplivati, zato sem se odločila, da se s temi ne bom posebej ukvarjala. Osredotočila sem se na tiste nevarnosti, na katere ima človek dejanski vpliv.
Za planet me ne skrbi, niti ne za življenje; skrbi me za človeško raso.
Težave, ki smo jih povzročili ljudje, izvirajo iz naše nesposobnosti sodelovanja in dejstvo da svoje interese postavljamo pred druge interese in včasih celo pred skupno dobro. Tudi pri upravljanju z omejenimi svetovnimi viri energije, vode, hrane … nismo sposobni misliti kot skupnost.
Dan Podjed pravi, da smo ustvarili Noetovo barko; prihodnost je namreč odvisna od nas samih in naše prilagodljivosti nastali situaciji.