Izbruhi bolezni

Tekom človeške zgodovine je izbruhnilo precej bolezni, ki so terjale veliko žrtev. Zaradi izbruhov so se v tistem obdoju sesuvale svetovne ekonomije in človeštvo je bilo na vseh področjih oslabljeno. Svetovni predstavniki zdravstva pa so se v časih takih kriz na srečo hitro povezali in tako odpravili marsikatero bolezen.