SARS

SARS je veliko panike povzročil leta 2003. Od 8 098 okuženih je umrlo 774 ljudi. Povzročil ga je prej neznani koronavirus (SARS-CoV), ki izvira iz iste družine kot prehlad. Simptomi se pojavijo nekaj dni po stiku z virusom – visoka vročina, glavobol, telesne bolečine in včasih diareja. Začel se je...

Črne koze

Izvor koz se je izgubil v zgodovini, vendar raziskave kažejo da so se prvi pojavile okoli leta 10 000 pred našim štetjem.Povzroča jih virus variola. Ljudje smo edini naravni gostitelj. Prenos bolezni se zgodi med neposrednim kontaktom z okuženo osebo ali okuženimi telesnimi tekočinami, ter celo oblačili in posteljnino.Koze se...

Črna smrt: bubonska kuga

Uničila je večino mediteranske Evrope med leti 1346 in 1353. Mrtvih je bilo prek 50 milijonov – 60 odstotkov takratne Evropske populacije. Zgodovinarji verjamejo, da se je začela v srednji Aziji. Razširila se je prek bakterij yersinia pestis in prek majhnih živali (podgane, skakači, svizci, veverice) sčasoma privedla do velikih...

Izbruhi bolezni

Tekom človeške zgodovine je izbruhnilo precej bolezni, ki so terjale veliko žrtev. Zaradi izbruhov so se v tistem obdoju sesuvale svetovne ekonomije in človeštvo je bilo na vseh področjih oslabljeno. Svetovni predstavniki zdravstva pa so se v časih takih kriz na srečo hitro povezali in tako odpravili marsikatero bolezen.

Pandemije bolezni

Največja grožnja človekovi nadaljni prevladi na planetu je virus.Zaradi prenatrpanosti mest in velike mobilnosti se virusi z lahkoto hitro širijo med ljudmi.V zadnjih treh desetletjih se je tako razvilo prek 30 bolezni, ki bi se lahko razvile v pandimije (pandimija je epidemija, ki zajema več pokrajin).

Vojna

Pri vojni gre najprej za spor med političnimi strankami. Ta se razširi na oboroženo nasilje in napade na nasprotno stran. Vojne vedno terjajo veliko žrtev in običajno temeljijo na dejanjih enega posameznika na visokem položaju, ali pa skupine, ki se poskuša upreti neki predolgo uveljavljeni družbeni postavitvi ali zatiranju pravic.Vojne...

Empirični del

Razlogov za morebitno izumrtje človeštva je veliko. Na nekatere kot so padci meteoritov ali izbruhi vulkanov ljudje ne moremo vplivati, zato sem se odločila, da se s temi ne bom posebej ukvarjala. Osredotočila sem se na tiste nevarnosti, na katere ima človek dejanski vpliv.Za planet me ne skrbi, niti ne...

Višja sila

Kaj pa če ni višja sila tista, ki bo povzročila naš konec?V zadnjih letih smo namreč ljudje v navalu razvoja znanosti, industrije in želji po izboljšanju življenja našemu planetu povzročili več škode, kot se je zavedamo.Napovedi, ki so za razliko od majevskega koledarja podprte s strani znanosti in strokovnjakov s...

Konec sveta

Nobena stvar ni večna. Tega se ljudje dobro zavedamo in se zato že od začetka svojega obstoja sprašujemo, kako se bo končal svet, kot ga poznamo. Konec sveta ali apokalipso napovedujejo že od začetka človeštva. Prvič naj bi se, po napovedi judov, svet končal že med leti 66 in70 našega...

Tla

Tla so živa koža našega planeta, prekrivajo osnovo in so naš osnovni življenjski prostor. So medij za pridelavo hrane, biomase in surovin. Kot temelj človekove dejavnosti in krajine so zakladnica dediščine in življenjski prostor za talno floro in favno.Le 29 % kopnega je primernih za človeško poselitev. Na tem območju...