Voda

Življenje ni le nastalo v vodi, ampak je voda glavni gradnik živih bitji.Vodovja sicer zavzemajo kar 70,8 % površine Zemlje, vendar pa je slane oziroma morske vode 97 odstotkov, kar pomeni da so le trije odstotki svetovne vode sladki, še ti pa so večinoma del ledenikov. (Vičar, datum neznan) Vodo...

Zrak

Planet Zemlja je obdan z ozračjem, ki je plast zraka. Ozračje sega do 100 kilometrov v zrak, za nas pa je pomembna spodnja plast ozračja, troposfera. (Petrovec, Bizjak, Rednik Robič, Kopasić, Krmar, 2014) Zrak je zmes plinov. Sestavljen je iz 78 odstotkov dušika in 21 odstotkov kisika, ter majhnega deleža...

Sonce

Sonce naj bi nastalo pred okoli 5 milijardami let. Po ocenah pa naj bi bilo na polovici svoje življenjske poti. Sonce je dejansko le velika okrogla gmota vročih plinov. V jedru namreč meri do 15 milijonov stopinj Celzija. Sestavljen je iz plinov vodik (71 %) in plina helija (27 %),...

Človek

Prvi predstavniki naše vrste so se po Zemlji sprehajali pred približno 250 000 leti, današnjo podobo pa je dosegel šele okoli leta 10 000 pred našim štetjem. Dolgo časa je človek deloval lokalno torej na manjšem območju njegovega prebivališča. Vpliv im nožnost potovnaja po celem planetu pa se je pojavila...

Segrevanje in ohlajevanje Zemlje

Zemlja se je tekom njene zgodovine v nekih dobah neprestano ohlajala in segrevala, kar je posledica spreminjanja Sončne toplote. Tako je Zemlja že od njenega nastanka neprestano razpeta med ledene in toplejše dobe, ki trajajo okoli 100 000 let. Med obdobji so razlike povprečne svetovne temperature lahko od 4 pa...

Izbruh vulkana

Pred 70 000 leti je v Indoneziji izbruhnil supervulkan, ki je v ozračje izpustil tisoče kubičnih kilometrov vulkanskega prahu. Čez ta oblak sončni žarki niso mogli prodreti, zato je nastopila jederska zima. Takrat je človeška rasa skoraj izumrla, saj je bilo na celem planetu le 15 000 – 40 000...

Izumiranje vrst skozi zgodovino

Najbolj znano izumrtje v zgodovini Zemlje je verjetno izumrtje dinozavrov. Vendar pa je vzrok za obstoj dinozavrov v enem še bolj množičnem izumrtju. Pred 250 milijoni let naj bi namreč nenadoma izumrlo kar 95 % živih bitji, živečih v morju, ter 70 % kopenskih živali. Vzrok tega množičnega umiranja še...

Približevanje soncu

Razdalja med Soncem in Zemljo je približno 149.6 milijonov kilometrov. Velja splošno prepričanje, da se Zemlja počasi približuje Soncu. Če bi se to res zgodilo, bi se verjetno Zemljino površje približalo zgradbi in izgledu Venerinega. Ledeniki bi se stopili. Posledično bi se gladina morja dvignila, kar bi povzročilo grozne poplave,...

Modri planet Zemlja

Stari Grki so imeli velik vpliv na raziskovanje Zemlje in vesolja. Starogrški filozofi so bili namreč že pred začetkom našega štetja mnenja, da je Zemlja okrogla. Eratostenes pa je že leta 250 pred našim štetjem določil, da je obseg Zemlje 40 300 kilometrov (danes vemo, da meri obseg 40 075...

4 Best tips on how to clean your phone Properly

Smart phones have to withstand not only intensive "electronic" use every day, but also the constant attack of greasy fingers, scratching dust and skin dirt. Learn How to use back camera in omegle: However, sticky screens can be avoided, you just need to know and follow the basic rules of phone hygiene. The press release contains…