Podnebne spremebe

Podnebna sprememba je preprosto vsaka sprememba, ki se zgodi v Zemljinem podnebju oziroma njenem ozračju. Besedna zveza se zadnje čase uporablja predvsem, kadar govorimo v globalnem segrevanju, ki je v osnovi dejstvo, da se naš planet počasi segreva.
Globalno segrevanje je sicer eden od naravnih Zemljinih procesov, ki se odvijajo vse od začetka nastanka našega planeta, saj je ravno z neprestanimi ohlajanji in segrevanji Zemlja izoblikovala površje in ozračje, ki ga poznamo danes, vendar pa je človek s svojimi nepremišljenimi potezami, ki se ne ozirajo na planet ta proces nevarno pospešil.

Slika 8: Slika: vpliv podnebnih sprememb
Vir: https://val202.rtvslo.si/2020/01/jezikanje-jezik-podnebne-krize/
Čeprav podnebje našega planeta ni stalnica, se v človeški zgodovini še ni spreminjalo tako hitro, kot v zadnjem stoletju.
Ker se to ne zdi ravno veliko, bi izpostavila, da je bila pred 18 000 leti povprečna letna temperatura le za 6° C nižja, kot je danes. Takrat je bila Zemlja prekrita z debelo plastjo ledu, in zato to obdobje štejemo za ledeno dobo. Najnižje temperature so se spuščale tudi do – 40°. Rokavski preliv in Severno morje, ki sta nastala s topljenjem ledenikov sta bila takrat še kopno, v osrednji Angliji pa je vladala ledena tundra. Ne glede na to, kako majhne se spremembe povprečne svetovne temperature morda zdijo imajo velik vpliv na obliko in izgled Zemljinega površja in posledično seveda tudi na naš način življenja. (Lynas, 2007)
Ravno zato naj se povprečna svetovna temperatura v primerjavi z predindustrijsko dobo ne bi dvignila za več kot 2 stopinji Celzija. (Kajfež Bogataj, 2016)

Podnebna sprememba je preprosto vsaka sprememba, ki se zgodi v Zemljinem podnebju oziroma njenem ozračju. Besedna zveza se zadnje čase uporablja predvsem, kadar govorimo v globalnem segrevanju, ki je v osnovi dejstvo, da se naš planet počasi segreva.
Globalno segrevanje je sicer eden od naravnih Zemljinih procesov, ki se odvijajo vse od začetka nastanka našega planeta, saj je ravno z neprestanimi ohlajanji in segrevanji Zemlja izoblikovala površje in ozračje, ki ga poznamo danes, vendar pa je človek s svojimi nepremišljenimi potezami, ki se ne ozirajo na planet ta proces nevarno pospešil.


Čeprav podnebje našega planeta ni stalnica, se v človeški zgodovini še ni spreminjalo tako hitro, kot v zadnjem stoletju.
Ker se to ne zdi ravno veliko, bi izpostavila, da je bila pred 18 000 leti povprečna letna temperatura le za 6° C nižja, kot je danes. Takrat je bila Zemlja prekrita z debelo plastjo ledu, in zato to obdobje štejemo za ledeno dobo. Najnižje temperature so se spuščale tudi do – 40°. Rokavski preliv in Severno morje, ki sta nastala s topljenjem ledenikov sta bila takrat še kopno, v osrednji Angliji pa je vladala ledena tundra. Ne glede na to, kako majhne se spremembe povprečne svetovne temperature morda zdijo imajo velik vpliv na obliko in izgled Zemljinega površja in posledično seveda tudi na naš način življenja. (Lynas, 2007)
Ravno zato naj se povprečna svetovna temperatura v primerjavi z predindustrijsko dobo ne bi dvignila za več kot 2 stopinji Celzija. (Kajfež Bogataj, 2016)