Približevanje soncu

Razdalja med Soncem in Zemljo je približno 149.6 milijonov kilometrov. Velja splošno prepričanje, da se Zemlja počasi približuje Soncu. Če bi se to res zgodilo, bi se verjetno Zemljino površje približalo zgradbi in izgledu Venerinega. Ledeniki bi se stopili. Posledično bi se gladina morja dvignila, kar bi povzročilo grozne poplave, orkane in tajfune. Sonce bi lahko tudi odvrglo svoje delce, ki bi se zaleteli v Zemljo in posledično ubilo ljudi in pridelke.

Strokovnjaki pa verjamejo, da je to prepričanje napačno in da se Zemlja od Sonca oddaljuje. Ko Sonce izgublja maso namreč izgublja tudi na moči gravitacijske privlačnosti. Zemlja se po ocenah vsako leto od Sonca odmakne za največ 15 centimetrov.

Če oziroma ko se bo Zemlja dovolj oddaljila od središča Osončja, se bodo temperature na našem planetu občutno zmanjšale, saj veliko večino toplote črpamo prav iz Sonca. Posledično bo cel planet prekrila ledena plast in s tem odločilno vplivala na naš življenski stil.