Sonce naj bi nastalo pred okoli 5 milijardami let. Po ocenah pa naj bi bilo na polovici svoje življenjske poti. Sonce je dejansko le velika okrogla gmota vročih plinov. V jedru namreč meri do 15 milijonov stopinj Celzija. Sestavljen je iz plinov vodik (71 %) in plina helija (27 %), preostala 2 odstotka pa zavzemajo drugi elementi.


Sonce svojo energijo Zemlji oddaja v obliki sončne svetlobe, zaradi tega pa ga uvrščamo med najpomembnejše nežive dejavnike okolja. Med najpomembnejšimi vlogami Sonca v naravi so ohranjanje temperature, omogočanje fotosinteze in izhlapevanje vode in njeno vračanje na Zemljino površje. (Godec, Glažar, Grubelnik, 2015)
Sončevo energijo pa smo se ljudje naučili uporabljati tudi drugače. Precej pogosto je ogrevanje sanitarne vode s sončnimi zbiralniki, vedno bolj pa je priljubljeno tudi tako ogrevanje celotnih objektov. Sončni zbiralniki so prekriti s črno površino, ki v toploto prevaja energijo Sonca. Poznamo tudi sončne celice, ki pa energijo svetlobe spreminjajo v elektriko. Njihova prednost je, da skoraj ne potrebujejo vzdrževanja, niso onesnaževalci in niso glasne. Ne glede na to pa solarna ali sončna energija še vedno povzroči velik strošek, vendar pa se njene cene s časom nižajo. Tako nam Sonce omogoča tudi okoju prijazno pridobivanje elektrike.