Tla so živa koža našega planeta, prekrivajo osnovo in so naš osnovni življenjski prostor. So medij za pridelavo hrane, biomase in surovin. Kot temelj človekove dejavnosti in krajine so zakladnica dediščine in življenjski prostor za talno floro in favno.
Le 29 % kopnega je primernih za človeško poselitev. Na tem območju je trenutno torej vsa svetovna populacija, kar pomeni da je okoli 7,7 milijard ljudi razporejenih na približno 24,6 milijonov kvadratnih kilometrov.
Na tleh in njihovi rodovitnosti temelji tudi kmetijstvo. Tako je več kot 37 % kopnega na Zemlji namenjenega kmetijstvu in agrokulturi. Iz tal pa črpamo tudi zemeljske pline, kamnine in kovine, ki omogočajo razvoj industrije in napredke v znanosti.
Tla so pomembna, saj filtrirajo in shranjujejo precej pomembnih snovi za človeka kot so voda, hranilne snovi in ogljik.


Del bivalne površine so tudi gozdovi. Od gozdov nismo odvisni le zaradi ogromne količine kisika, ki ga proizvede, pač pa tudi zaradi uporabnosti lesa. Gozdovi so samostojni ekosistemi, ki nudijo bivališča za živali in ljudi. Vsaj 2 milijardi ljudi sta tako povsem odvisni od gozdov; že les sam je zelo pomemben pri našem modernem načinu življenja, vsak dan pa se srečamo še z mnogimi manj očitnimi produkti gozdov, kot so zdravila in kozmetika.
Povezano z veliko dnevno uporabo izdelkov iz gozda, je z njim povezano več kot 13 milijonov delovnih mest.