Življenje ni le nastalo v vodi, ampak je voda glavni gradnik živih bitji.
Vodovja sicer zavzemajo kar 70,8 % površine Zemlje, vendar pa je slane oziroma morske vode 97 odstotkov, kar pomeni da so le trije odstotki svetovne vode sladki, še ti pa so večinoma del ledenikov. (Vičar, datum neznan)


Vodo potrebujemo živa bitja na prvem mestu za pitje. S pitjem namreč uravnavamo količino vode v telesu, ki bi morala pri človeku vedno znašati okoli 60 % telesa. Voda prav tako predstavlja okoli 90 odstotkov krvi. Je tudi ključni člen pri osebni higieni.
Čeprav je Mahatma Gandhi dokazal, da lahko brez hrane človeško telo zdrži tudi do treh tednov, z vodo ni tako. Človek lahko namreč brez pitja vode preživi od treh do štirih dni – odvisno od pogojev in okolja. (Spector, 2016)
Vodo uporabljamo tudi v kmetijstvu; za namakanje obdelovanih površin in gojenje živine. V industriji vodo uporabljamo za čiščenje, hlajenje in kot topilo ali lepilo. Vodna območja so praktična tudi za vodni promet, ki občutno olajša transport. Morja izkoriščamo tudi za pridobivanje soli. (Kralj Serša, Jeršin Tomassini, Nemec, 2015)