<strong>Vrtenje ali rotacija Zemlje</strong>

Zemlja je planet v našem Osončju, ki se giblje po vesolju na dva načina: vrti se okoli svoje osi in kroži okoli Sonca. Vrtenju Zemlje okoli lastne osi pravimo rotacija, kroženju Zemlje okoli Sonca pa revolucija. Zemlja je kot vesoljska vrtavka, vrtenje in kroženje Zemlje pa sta osnovni gibanji našega planeta, kar vpliva na vrsto drugih

astronomskih in podnebnih pojavov na Zemljinem površju. Zaradi vrtenja Zemlje se menjavata dan in noč, vidimo vzhod in zahod Sonca. Menjavanje letnih časov in navidezno gibanje Sonca med zvezdami pa je posledica kroženja Zemlje okoli Sonca.

Ljudje so se že v najstarejših časih ozirali v nebo in številne starodavne civilizacije so razvile napredno astronomsko znanje.

Preden je sodobna znanost (astronomija) natančno dognala gibanje Zemlje, je v Evropi dolga stoletja vladalo drugačno prepričanje. Starogrški mislec Klavdij Ptolomej je vpeljal geocentrični svetovni sistem, ki pravi, da je Zemlja središče vesolja in da je Sonce tisto, ki se vrti okoli Zemlje.