Planet Zemlja je obdan z ozračjem, ki je plast zraka. Ozračje sega do 100 kilometrov v zrak, za nas pa je pomembna spodnja plast ozračja, troposfera. (Petrovec, Bizjak, Rednik Robič, Kopasić, Krmar, 2014)


Zrak je zmes plinov. Sestavljen je iz 78 odstotkov dušika in 21 odstotkov kisika, ter majhnega deleža argona in ogljikovega dioksida. Kakšen zrak dihamo je pomembno, ker človek brez njega lahko zdrži le okoli pet minut. (ARSO, 2020)
Zrak je za nas življenjskega pomena, saj ga dihamo in s tem izmenjamo pline med pljuči in krvjo. Odrasla oseba v mirovanju povprečno porabi kar sedem do osem litrov zraka na minuto, kar je okoli 11 000 litrov zraka na dan. Vdihnjen zrak ima okoli 20 odstotkov kisika. (V. L., 2016)
Zrak in kisik porabljajo tudi živali in rastline, torej je od zraka odvisno tudi njihovo življenje in posledično naše pridobivanje hrane, v zadnjem času pa vedno več potovanj in transportov opravljamo z letali in helikopterji, ki tudi letijo po zraku.